Ydelser


Konsulentydelser kan man ikke putte i kasser og bokse.


Alle udfordringer er unikke, hvorfor det i første omgang blot handler om at få dem defineret.


I omkring 80% af mine tidligere cases er det alligevel lykkedes at få beskrevet et forløb eller et projekt, der følger nedenstående tankegang:


KRYTH-Basic:

Et samarbejde over en periode (min. 6 måneder) hvor op til 3 indsatsområder og målsætninger opstilles. Disse bliver aftalt med baggrund i en PotentialeAnalyse, hvor jeg indledningsvis får data og informationer fra en nærmere defineret gruppe af medarbejdere i virksomheden.KRYTH-Advanced:

Her er jeg sparringspartner for dig, en leder eller et team. Samarbejdsperioden er op til 12 måneder og du har nogle konkrete indsatser og målsætninger, men mangler en til at styre forløbet. Under dette samarbejde bliver jeg altså en ekstern, insourcet projektleder.KRYTH-Enterprise:

Har du brug for et bestyrelsesmedlem, en bestyrelsesformand eller en deltager i et Advisoryboard, så kan jeg være et godt bud. Jeg har siden 2005 siddet i mere end 20 profesionelle bestyrelse, så på dette område er mine erfaringer mange og mine kompetencer store. Jeg kan dog alene tilbyde denne ydelse efter vi har prøvet hinanden af i et andet samarbejde først.


Men som jeg skrev tidligere, er det altid dialogen og dit behov der bliver til løsningen. Og med erfaring fra mere end 200 cases gennem tiden, så ved jeg også at forretningsudvikling er en proces, hvor tingene har det med at udvikle sig løbende.

Med disse ord vil jeg se frem til at høre fra dig. Er du blevet nysgerrig, så tøv endelig ikke med at kontakte mig for nærmere info. Måske har jeg tidligere arbejdet med en case, som vi sammen kan anvende til styrkelse af din virksomhed.